Terug

Richtlijn Spanje

De in deze brochure weergegeven samenvatting is gericht op de aanbevelingen betreffende de keuze van medicatie voor kinderen (ouder dan 6 jaar) en adolescenten met ADHD voor de farmacologische behandeling van ADHD uit de Spaanse richtlijn (Clinical Practice Guideline on Therapeutic Interventions in Attention Deficit Hyperactivity Disorder {ADHD}), zoals geactualiseerd in 2017.