Terug

NICE richtlijn

De in deze brochure weergegeven samenvatting is gericht op de aanbevelingen betreffende de keuze van medicatie voor kinderen (van 5 jaar en ouder*) en jongvolwassenen met ADHD conform de Britse NICE-richtlijn (National Institute for Health and Care, Excellence Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management), zoals geactualiseerd in 2018.

* ADHD-medicijnen zijn goedgekeurd voor de behandeling van kinderen van 6 jaar en ouder met ADHD