Terug

CADDRA richtlijn

De in deze brochure weergegeven samenvatting is gericht op de aanbevelingen voor de keuze van medicatie voor kinderen en adolescenten (6-17 jaar) met ADHD voor de farmacologische behandeling van ADHD conform de Canadese CADDRA-richtlijn (Canadian ADHD Practice Guidelines, Fourth Edition), zoals geactualiseerd in 2018.