Terug

Kind & Jeugd

Informatie voor ouders en gezinsleden

Het dagelijks leven met een kind met ADHD betekent voor gezinnen vaak een grote belasting. In deze brochure willen wij u ideeën aan de hand doen waarmee u het dagelijks leven beter aan kunt en u informeren over ADHD en school.