Terug

Kind & Jeugd

Consensus Comorbide Middelen Gebruik

Internationale consensus voor het screenen, diagnostiseren en behandelen van adolescenten met ADHD en een herhaaldelijke comorbide middelen gebruik.

Internationaal ziet men een onderdiagnose en onderbehandeling van
adolescenten met ADHD en het zogenoemde ‘substance use disorder’.

Vincent Hendriks op het Jaarsymposium Kinder- en
Jeugdpsychiatrie 2021 de internationale consensus m.b.t. screening,
diagnostisering en het behandelen van adolescenten met ADHD en
comorbide middelen gebruik.

Daarin wordt de langwerkende stimulantia, naast een psychosociale
behandeling als eerste keus genoemd, ondanks dat er geen bewijs dat dit
voor deze groep adolescenten werkzaam is.

Belangrijke insight: Ondanks dat ADHD en substance use disorder vaak
samengaan bij adolescenten, is er maar weinig bekend over de
psychosociale en farmacologische behandeling van comorbiditeit bij
adolescenten.