Terug

Kind & Jeugd

ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten?

Bij Kinderen en adolescenten

De multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten stamt uit 2005. Wat zijn de meest recente internationale inzichten op het gebied van ADHD? In 2018 zijn updates gepubliceerd van twee belangrijke internationale ADHD standaarden, de National Institute of Clinical Excellence (NICE, UK) en Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA, Canada).

In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de nieuwste inzichten in de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten uit de NICE en CADDRA richtlijnen van 2018. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij ADHD en comorbiditeit. Wat zijn de overlappende symptomen van ADHD en de comorbide stoornissen die diagnostiek bemoeilijken? Welk ziektebeeld wordt eerst behandeld en beïnvloeden behandelingen van de afzonderlijke ziektebeelden elkaar?