Terug

Kind & Jeugd

Nascholing voor huisartsen

"Medicamenteuze behandeling van ADHD bij kinderen"

Het doel van deze regionale nascholing is tweeledig. Naast vergroten van de kennis over ADHD-medicatie bij kinderen, wordt het gesprek aangegaan om de interactie en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn te bevorderen.

 

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze nascholing

 

  • Behandeldoelen bij ADHD
  • Werkingsmechanisme van de beschikbare psychostimulantia en non-stimulantia
  • Veel voorkomende bijwerkingen en hoe hiermee om te gaan
  • Hoe medicatie in te stellen, monitoren, aanpassen en stoppen
  • De samenwerking tussen huisartsen en de 2e lijn, denk hierbij aan het doorverwijzen van bepaalde patiënten, maar ook het weer terugverwijzen van patiënten die stabiel ingesteld staan op medicatie naar de eerste lijn

 

Deze nascholing is geaccrediteerd bij ABC1 voor 2 punten.

 

De inhoud van deze nascholing is tot stand gekomen door samenwerking van Takeda met psychiater Wolter Hagedoorn en is gebaseerd op de NHG standaard ADHD bij kinderen en de Zorgstandaard ADHD.

 

Wilt u zich inschrijven voor de nascholing in Drachten op 8 september 2022; klik op onderstaande button.

C-APROM/NL/ADH/0200, juli 2022