Terug

Kind & Jeugd

Reizen met ADHD-medicatie

Voor veel ADHD-medicatie is in het buitenland een officiële verklaring nodig, bijvoorbeeld omdat sommige medicatie onder de Opiumwet valt. Een medicijnenpaspoort of medicatieoverzicht is dan niet voldoende. Als men geen verklaring bij zich heeft, kan dat problemen geven aan de grens of tijdens de reis.

Vraag een verklaring tijdig aan

Gebruikt uw patiënt medicijnen voor ADHD en wil deze naar het buitenland reizen? Controleer dan goed of een verklaring nodig is en zorg voor een tijdige aanvraag. Hieronder staan de regels uitgelegd voor de verschillende beschikbare vormen van ADHD-medicatie.

 

Methylfenidaathydrochloride & dexamfetaminesulfaat: altijd verklaring van CAK nodig

Voor methylfenidaathydrochloride en dexamfetaminesulfaat heeft men in het buitenland een officiële verklaring nodig. Deze middelen vallen namelijk onder de Opiumwet. In veel landen zijn zogenoemde opiaten streng verboden. Ze mogen alleen meegenomen worden naar het buitenland als men een officiële verklaring heeft van het CAK (uitvoeringsorgaan van het ministerie van VWS). Op de website van het CAK kunt u vinden welke verklaring uw patiënt nodig heeft voor zijn/haar reis. Binnen Europa is vaak een Schengenverklaring voldoende.

Het aanvragen van zo’n verklaring bij het CAK is gratis. Deze verklaring vult de patiënt zelf in en wordt ondertekend door zijn/haar behandelaar. Vervolgens stuurt de patiënt de verklaring ter goedkeuring naar het CAK. Houd er rekening mee dat de afhandeling door het CAK bij een digitaal ingestuurde Schengenverklaring 5 werkdagen duurt.

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis/advies-verklaringen

 

Lisdexamfetamine: meestal Engelstalige gestempelde medicijnverklaring nodig

Lisdexamfetaminedimesylaat valt niet onder de Opiumwet*. Maar in de meeste andere landen wordt het wel aangemerkt als ‘controlled substance’. Daarom geldt het advies om een Engelstalige medicijnverklaring (Medical Certificate) mee te geven wanneer uw patiënt met lisdexamfetaminedimesylaat naar het buitenland gaat (tenzij de desbetreffende ambassade aangeeft dat dit niet nodig is).
Deze medicijnverklaring voor gebruik van Elvanse in het buitenland moet gelegaliseerd worden. Hiervoor is een bevestiging van het BIG-register nodig dat de zorgverlener die de verklaring heeft ondertekend een actieve BIG-registratie had op het moment van afgifte van de verklaring. Is dit het geval, dan wordt de verklaring voorzien van een stempel aan de patiënt teruggestuurd. De stempel is de bevestiging.

Actuele informatie over hoe een medicijnverklaring te laten legaliseren vindt u op:
https://www.bigregister.nl/over-het-big-register/aanvragen-bevestiging-big-registratie

 

Atomoxetinehydrochloride & guanfacinehydrochloride: geen verklaring nodig

Atomoxetinehydrochloride en guanfacinehydrochloride kunnen zonder problemen mee op vakantie. Er is geen verklaring nodig omdat ze niet onder de Opiumwet vallen en ook door andere landen niet als een stimulerend middel wordt beschouwd. Een medicatieoverzicht of medicijnenpaspoort kan wel handig zijn om mee te nemen, voor het geval uw patiënt op reis extra medicijnen nodig heeft of naar een dokter moet. Men kan dit aanvragen bij de apotheek, de huisarts of bij u.

 

* In tegenstelling tot dexamfetamine valt lisdexamfetamine niet onder de Nederlandse Opiumwet omdat lisdexamfetamine niet op de lijst van Psychotrope Stoffen van de International Narcotics Control Board (INCB) staat. Het INCB heeft risico op misbruik van deze prodrug namelijk als beperkt beoordeeld. Zie pagina 41, lid 292 in www.incb.org/documents/Publications/ AnnualReports/AR2012/abuse_prescription_drugs.pdf

 

De formulieren om de benodigde verklaringen aan te vragen vindt u hier: